Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITAL0034 Kielioppiharjoitukset ja tekstien tuottaminen, V 5 op
Vastuutaho
Italia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja ja yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kielen muoto- ja lauseopin perusteiden hyvä hallitseminen. Kyky tuottaa kielellisesti viimeisteltyä ja viestintätilanteeseen soveltuvaa tekstiä.

Sisältö

Kielen muoto- ja lauseopin hallitsemisen syventäminen ja teorian soveltaminen harjoitusten avulla. Eri tekstityyppejä edustavien tekstien tuottaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi, italia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • italiaksi
Harjoitustyö(t)
  • italiaksi
Kirjallinen tentti
  • italiaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. - 4. vuosi

Lisätietoja

Kurssi käy sekä aineopintoihin että syventäviin opintoihin. Kurssi järjestetään lukuvuonna 2017-2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset