Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITKI0036 Tutkielmaseminaari, P 5 op
Vastuutaho
Italia, Italian kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia laajahkon akateemisen tieteellisen tutkielman italiaksi ja hallitsee sen eri osakokonaisuudet: tutkimuskysymyksen asettamisen ja tutkimusongelman rajaamisen, teoreettisen viitekehyksen rakentamisen ja tutkimusmetodien soveltamisen tutkimusongelman ja aineiston edellyttämällä tavalla. Opiskelija hallitsee tieteelliseen keskustelun, seminaarityöskentelyn ja toisen tutkielman opponoinnin.

Sisältö

Laajahkon seminaaritutkielman (n. 25-30 s.) laatiminen ja seminaaritöiden vertaisopponointi. Opintojakso harjaannuttaa opiskelijaa laajahkon tieteellisen tekstin laadintaan, tieteellisen kirjallisuuden arviointiin ja soveltamiseen oman rajatun tutkimusongelman ja -aineiston kannalta relevantilla tavalla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Opetuskieli

italia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • italiaksi
Osallistuminen opetukseen
  • italiaksi

Suorituskieli italia; aktiivinen osallistuminen opetukseen; seminaaritutkielman laatiminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset