Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITKI0754 Sivuaineen tutkielma, Ps 20 op
Vastuutaho
Italia, Italian kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Tutkielmaseminaarin voi suorittaa myös samaan aikaan sivuaineen tutkielman laatimisen kanssa.

Osaamistavoitteet

Alan tieteellisen tutkimuksen perusvalmiuksien hallinta: olemassa olevan tiedon haku itsenäisesti ja sen kriittinen hyödyntäminen, mielekkään tutkimuskysymyksen rajaaminen, sopivan aineiston ja menetelmien valinta, uuden tiedon tuottaminen sekä tieteellisen esitystavan hallinta oppiaineen työkielellä.

Sisältö

Opinnäytetyön (40-50 s.) kirjoittaminen.

Toteutustavat

Yksilöopetus, itsenäinen työskentely yht. 500 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • italiaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Sivuaineen tutkielmasta annetaan kirjallinen lausunto vain erillisestä pyynnöstä. Sivuaineen tutkielman tarkastajana toimii opintosuorituksesta vastaava opettaja).

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset