Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ3044 A.3 Aikuissosiaalityö, kirjat 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Niina Nurmela
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ3044 Kirjatentti (5op)

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee aikuissosiaalityön keskeiset teoreettiset ja ajankohtaiset kysymykset sekä ymmärtää riippuvuus- ja mielenterveysongelmien merkityksen aikuissosiaalityön kokonaisuudessa.

Sisältö

Kurssilla perehdytään aikuissosiaalityön perusteisiin ja riippuvuus- ja mielenterveysongelmien vaikutuksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti kirjallisuuskuulusteluna, ei luentoja.

Avoin yliopisto sivuaineopiskelijoiden vaatimusten mukaan (kirjatentti, ei luentoja).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jokinen & Juhila (toim.) Sosiaalityö aikuisten parissa. 2008.

Koski-Jännes & Riittinen & Saarnio (toim.) Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. 2008.

Heiskanen & Huttunen & Tuulari (toim.) Masennus. 1.painos. 2011. Sivut 7-70, 169-294, 315-335.

Tammi & Aalto & Koski-Jännes (toim.) Irti päihdeongelmista. 2009. Sivut 14-170.

Kananoja & Lähteinen & Marjamäki (toim.) Sosiaalityön käsikirja. 4. uudistettu laitos, 2017. Sivut 247-322.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet