Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ3045 A.5 Lapsi- ja nuorisososiaalityö 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Niina Nurmela
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ3045 Luennot, vierailut ja kirjat, pääaineopiskelijat (5op)
Kirjat, sivuaineopiskelijat (5op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa valmiuksia lasten ja nuorten kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn. Opiskelija tunnistaa lastensuojelun tehtävät ja palvelujärjestelmän. Opiskelija saa perustiedot lapsen ja nuoren kehityksestä sikiöajasta murrosikään ja oppii tunnistamaan lapsen hyvinvoinnin riskitekijöitä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään lasten ja nuorten kanssa tehtävään sosiaalityöhön. Lapsuutta ja lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan eri ikävaiheissa. Tätä tietoa yhdistetään lasten kanssa työskentelyn työorientaatiohin ja -tapoihin. Lisäksi perehdytään lastensuojelun tehtäviin ja palvelujärjestelmään.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pääaineopiskelijat:

Nurmi, J-E. ym. Ihmisen psykologinen kehitys, luvut varhaislapsuus, keskilapsuus ja nuoruus.

Söderholm, A. & Kivitie-Kallio, S. 2012. (toim.) Lapsen kaltoinkohtelu, luvut  1,3, 4-6, 9, 12, 15-17, 19, 20.

Boyd Webb, N.  2011. (3.painos)  Social Work Practice with Children, luvut 1-5, 10-13

Sivuaineopiskelijat:

Bardy, M. 2013. (4. painos) Lastensuojelun ytimessä.

Nurmi, J-E. ym. Ihmisen psykologinen kehitys, luvut varhaislapsuus, keskilapsuus ja nuoruus.

Söderholm, A. & Kivitie-Kallio, S. 2012. (toim.) Lapsen kaltoinkohtelu, luvut  1,3, 4-6, 9, 12, 15-17, 19, 20.

Boyd Webb, N.  2011. (3.painos)  Social Work Practice with Children, luvut 1-5, 10-13.

HUOM! Mikäli teokset on tentitty muussa yhteydessä, tulee opiskelijan sopia korvaava kirjallisuus vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet