Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0002 Ääntäminen ja fonetiikka, P 3 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja, yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Ennen kurssia tai samaan aikaan sen kanssa on suoritettava fonetiikan oppiaineen järjestämä Fonetiikan perusteet -kurssi.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot espanjan fonetiikasta, joka on pohjana espanjan kielen oikealle ääntämiselle. Ääntämisharjoitusten tavoitteena on oppia toteuttamaan kaikki espanjan foneemit ja niiden eri allofonit sekä tavallisimmat intonaatiomallit.

Sisältö

Opintokokonaisuuden ääntämisen osuudessa käsitellään harjoitusten avulla espanjan keskeisimmät äänteet suomalaisopiskelijan näkökulmasta. Fonetiikan osuus sisältää espanjan vokaalien ja konsonanttien kuvauksen sekä näiden vertaamisen suomen äänteisiin yhtäläisyyksien ja erojen osalta. Harjoituksissa parannetaan suomenkielisten puhujien kykyä erottaa ja tuottaa kaikki espanjan äänteet, fonotaksin yleispiirteet, espanjan sanapaino ja intonaatio.

Toteutustavat

Harjoitukset 14 t, luento-opetus 14 t, lisätehtäviä.
Fonetiikan luento-opetus periodissa II (2h/vk; 2 op); ääntämisharjoitukset periodeissa I, II (1h/vk; 1 op).

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
Suullinen tentti
  • espanjaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan osoittama lisämateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset