Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0040 Johdatus espanjan kielen ja kääntämisen tutkimukseen, P 2 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
eri opettajia
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tuntee espanjan oppiaineessa annettavan opetuksen pääpiirteet ja hänellä on yleiskuva espanjan kielitieteellisestä tutkimuksesta, kääntämisestä ja tulkkauksesta sekä espanjan opettamisesta vieraana kielenä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään espanjan kielen tutkimiseen ja kielitieteen tärkeimpiin osa-alueisiin, kääntämiseen, tulkkaukseen ja espanjan opettamiseen vieraana kielenä. Kurssin yhteydessä opiskelijat laativat ohjatusti henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Lisäksi kurssilla ilmoitettava lisälukemisto.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi

Kirjallinen tentti tai muu kurssilla ilmoitettava suoritustapa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan osoittama lisämateriaali, luentoihin liittyviä artikkeleita

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset