Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0015 Käännösharjoitukset espanja-suomi-espanja, P 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja / lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija hallitsee käännösviestinnän perusteet, ymmärtää yleisluontoisten tekstien piirteitä kääntämisen näkökulmasta, tunnistaa kielensisäisiä ja -ulkoisia ongelmia ja osaa ratkaista niitä käännösprosessin aikana sekä pystyy kääntämään yleisluontoisia espanjankielisiä tekstejä suomeksi ja yleisluontoisia suomenkielisiä tekstejä espanjaksi. Lisäksi opiskelija osaa tuottaa sanastollisesti ja kieliopillisesti tarkoituksenmukaista suomen ja espanjan kieltä.
Opiskelijan sanavarasto laajenee ja hänen ilmaisukykynsä kohdekielillä paranee. Opiskelija omaksuu myös käännöstyössä tarvittavan tiedonhaun perusteita.

Sisältö

Itsenäisesti tehtäviä kotikäännöksiä ja erilaisia tuntiharjoituksia, sekä niihin liittyvien käännösprosessien, -ongelmien ja -ratkaisujen käsittelyä. Vähintään yksi arvosteltava harjoitus kumpaankin käännössuuntaan tehdään kokonaan tuntikäännöksenä. Tekstejä analysoidaan tunnilla niin rakenteen, sisällön kuin kielenkin kannalta. Opiskelijat palauttavat käännöksensä opettajalle, joka antaa sekä henkilökohtaista että yleistä palautetta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 28 t 0 t

Opetusta 2h/vko.

Opetuskieli

suomi, espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset