Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0007 Normatiivinen kielioppi, P 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot espanjan kielen normatiivisesta kieliopista ja kyky käyttää oikein kielen keskeisiä idiomaattisia ja kieliopillisia rakenteita.

Sisältö

Espanjan kielen normatiivisen kieliopin pääkohdat. Aiheina mm. välimerkit, artikkelit, suku ja luku, adjektiivit, lukusanat, determinantit, pronominit, prepositiot ja verbijärjestelmä (aikamuodot, tapaluokat/subjunktiivi, nominaalimuodot, perifraasit, passiivi jne.).

Toteutustavat

Luento-opetusta ja harjoituksia 56h.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi

Espanjaksi: Kurssilla määrättävä lukemisto ja kirjalliset tentit.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opiskelijan pitää saada tästä kurssista vähintään arvosana 3 voidakseen hakea opettajan pedagogisiin opintoihin tai saadakseen espanjan aineenopettajan kelpoisuuden.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset