Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0016 Espanjankielisen maailman historia, yhteiskunta ja kulttuuri, P 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja, yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee Espanjan ja espanjankielisen Amerikan historian, yhteiskunnan ja kulttuurin pääpiirteet 1900- ja 2000-luvulta.

Sisältö

Espanjan valtiolliset, sosiaaliset ja taloudelliset kehitysvaiheet 1900- ja 2000-luvuilla. Espanjankielinen Amerikka, poliittinen, sosiaalinen ja taloudellinen kehitys 1900- ja 2000-luvuilla, esikolumbiaaniset kulttuurit sekä koloniaalinen kulttuuri.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 50 t 0 t

Espanjankielinen Amerikka periodit I ja II; Espanja periodit III ja IV.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi

Espanjankielisen Amerikan osuus suoritetaan luentokurssina, mutta Espanjan osion voi suorittaa luentokurssin sijasta myös kirjatenttinä (ks. alla).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin aikana ilmoitettava ja jaettava lisämateriaali.

Lisätietoja

Espanjan osuuden voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä opettajan ilmoittaman materiaalin. Latinalaisen Amerikan osuuden voi suorittaa poikkeuksellisesti kirjatenttinä ottamalla yhteyttä yliopistonlehtoriin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset