Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0017 Kieliharjoittelu ja kulttuurienvälinen viestintä 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää kielitaitoaan ja kulttuuritietouttaan opiskelemalla tai työskentelemällä espanjankielisessä maassa. Lisäksi opiskelija sisäistää kulttuurienvälisen viestinnän perusteet.

Sisältö

Vähintään neljän viikon yhtämittainen oleskelu espanjankielisessä maassa. Harjoittelujakson jälkeen opiskelija laatii espanjankielisen harjoitteluraportin, joka on jätettävä hyväksyttäväksi mahdollisimman pian harjoittelun päätyttyä. Raportin sisällöstä, muodosta sekä raporttia varten luettavista artikkeleista löytyy tarkemmat ohjeet ja tiedot oppiaineen intrasivuilta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi

Harjoitteluraportti espanjaksi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. - 3. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kulttuurienvälistä viestintää koskevia artikkeleita, tiedot löytyvät oppiaineen intrasivuilta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset