Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0018 Espanjan kielen historia ja deskriptiivinen kielioppi 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
lehtori, yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee pääpiirteissään Iberian niemimaan varhaisen kielellisen tilanteen, espanjan kielen kehittymisen latinan pohjalta, kielen varhaisvaiheet keskiajalla ja nykyespanjan muodostukseen johtaneet kehitysvaiheet. Deskriptiivisen kieliopin osalta opiskelija hallitsee kurssin käytyään analyyttisemmin perusopinnoissa käsitellyn normatiivisen kieliopin joitakin osa-alueita

Sisältö

Preromaanisten kielten substraatit, roomalaiset ja latinan kieli Hispaniassa, siirtyminen kansanlatinaan, germaanisten kielten ja arabian kielen vaikutus, Iberian niemimaan romaaniset kielimuodot ja kastilian kielen kehittyminen, varhainen espanjan kieli, kuningas Alfonso X Viisaan aikakausi, ns. Espanjan kultainen vuosisata, barokki ja nykyespanjan kehittyminen.
Espanjan kielen deskriptiivistä kielioppia käsittelevillä teoria- ja harjoitustunneilla pääpaino on opiskelijan espanjan kieliopin joidenkin osa-alueiden tuntemuksen syventämisessä. Analyysitaitoa harjoitellaan myös erilaisten harjoitusten avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi

Espanjan kielen historian osuuden voi suorittaa myös kirjatenttinä (ks. alla).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Painotus: espanjan kielen historia 50 %, deskriptiivinen kielioppi 50%.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali.

Lisätietoja

Espanjan kielen historian osuuden voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä teoksen Rafael Lapesa: Historia de la lengua española. Madrid, Editorial Gredos (luvut I-XIII) TAI teos Antonio Alatorre: Los 1001 años de la lengua española, Fondo de Cultura Económica de España (luvut I-X). Suorituksesta on sovittava vastuuopettajan kanssa etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset