Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0019 Espanjan kielen maantieteellinen variaatio 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan ko. opintojakson opiskelija tuntee nykyisen Espanjan valtion murrejaon ja murteiden tärkeimmät kielelliset erityispiirteet mm. suhteessa Espanjan vähemmistökieliin, kuten asturo-leonés, aragonés jne. Opiskelija omaa myös Amerikan (Pohjois-, Väli-, Etelä-Amerikan) espanjan varianttien syntyhistorian, kielellisten piirteiden ja nykyisen sosiolingvistisen tilanteen melko syvällisen tuntemuksen tarkasteltujen aineistojen perusteella. Hän tuntee niin ikään Euroopan ja Amerikoiden ulkopuolisella alueella puhutun espanjan levikin ja keskeiset piirteet.

Sisältö

Kielen variaatio: variantti, murre, kieli; Kielellinen muutos ja standardisaatio; variaatio Espanjassa yleisesti ottaen; mozárabe; kastilia ja muut pohjoiset ja keskiset murteet; leonés; aragonés; anadaluz; canario; dialectos de transición; judeoespañol; yleistä Amerikan espanjasta; Amerikan espanjan varianttien luokittelu; Latinalaisen Amerikan valloitus; alkuperäiskielet; kielellisten piirteiden muotoutuminen; teoreettiset selitysmallit; kansalliset variantit; lyhyt yleiskatsaus Yhdysvaltojen espanjaan; espanja Pohjois-Afrikassa, Päiväntasaajan Guineassa ja Filippiineillä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi

Espanjaksi: Suullinen esitelmä yksilö- tai parityöskentelynä sekä kirjallisia harjoituksia ja tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava aineisto.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset