Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0020 Espanjankielisen maailman kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Tutustua tärkeimpiin Espanjan ja espanjankielisen Amerikan kirjallisuuden suuntauksiin ja suuntauksia edustavien kirjailijoiden tuotantoon.

Sisältö

Espanjan kirjallisuuden keskeisimmät suuntaukset keskiajalta 2000-luvulle ja espanjankielisen Amerikan kirjallisuuden keskeisimmät suuntaukset prehispaanisesta kirjallisuudesta 2000-luvulle

Toteutustavat

Luento-opetus ja harjoitukset 50 h (4h/vk).

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
 • espanjaksi
Kirjallinen tentti
 • espanjaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • espanjaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssin voi suorittaa poikkeustapauksissa myös itsenäisesti ottamalla yhteyttä yliopistonlehtoriin ja tenttimällä seuraavat teokset:
García de Cortazar, Fernando, 2010. Leer España: Una historia de nuestro país. Barcelona: Planeta
JA toinen seuraavista teoksista:
Oseguera de Chávez, Lydia. 2000. Historia de la literatura latinoamericana. México: Alhambra Mexicana,
TAI Bellini, Giuseppe. 1997. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset