Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0022 Käännösharjoitukset espanja-suomi-espanja 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja / lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Ennen syksyä 2014 aloittaneilla pakolliset edeltävät kurssit: ESPA0004 P3. Käännösharjoitukset espanja-suomi, P, ESPA0005 P4. Käännösharjoitukset suomi-espanja, P.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa kääntää erilaisia espanjankielisiä tekstejä suomeksi ja suomenkielisiä tekstejä espanjaksi. Opiskelija on syventänyt tietämystään käännösviestinnän perusteista, käännösongelmien tunnistamisesta ja ratkaisusta sekä kehittänyt tiedonhakutaitojaan.

Sisältö

Itsenäisesti tehtäviä kotikäännöksiä ja erilaisia tuntiharjoituksia sekä niihin liittyvien käännösprosessien, -ongelmien ja -ratkaisujen käsittelyä.

Toteutustavat

Harjoituskurssi 28 h.

Opetuskieli

suomi, espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset