KKLT0014 Koodinvaihtoa ja monikielisiä käytänteitä 5 op
Vastuutaho
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija on tutustunut yksilöiden, yhteisöjen sekä suullisen ja kirjallisen viestinnän monikielisyyteen. Hän osaa analysoida erilaisissa aineistoissa esiintyviä koodinvaihtoja ja muita monikielisiä käytänteitä sekä niiden funktioita.

Sisältö

koodinvaihto- ja monikielisyystutkimuksen teoriat ja käytännöt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallisten tehtävien tekeminen ja palauttaminen, kirjallisuutta opettajien ohjeiden mukaan

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kurssin toteuttamisajankohta ei ole tiedossa. 1 luento/vko/2 opetusperiodia. Sopii kaikille opintopoluille. Opettajia useista oppiaineista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Laitoksen yhteiset jaksot (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Laitoksen yhteiset jaksot (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset