ENGL3114 Language Contact 5 op

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kielten ja kielenpuhujien kohtaamiseen liittyviä ilmiöitä sekä yleisellä että eri kielten, alueiden ja tilanteiden tasolla ja hallitsee kielikontaktitutkimuksen keskeisen käsitteistön.

Contents

Yleistä kontaktilingvistiikkaa ja kontaktitilanteita eri puolilta maailmaa

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Independent work

Kirjatentti tenttiakvaariossa (huom! ei tarjolla joka kuukausi)

Teaching language

English

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Written exam
  • In English

Evaluation

Numeric 0-5.

Recommended year of study

4. year autumn
4. year spring
5. year autumn
5. year spring

Study materials

Thomason, Sarah G. 2001. Language Contact: An Introduction sekä muuta erikseen ilmoitettavaa luettavaa (yhteensä n. 500 s.).

Further information

Sopii KKL:n kaikkien opintopolkujen valinnaiseksi kirjatentiksi. Tentti ei ole tarjolla niille, jotka ovat aiemmin suorittaneet saman opettajan vastaavan kurssin tai kirjatentin (English Language Contacts, 3/5 op). Luettava kirjallisuus ja suoritusajankohdat ilmoitetaan tarkemmin englannin kielen intranetissä.

Belongs to following study modules

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English Department Electives (Englannin kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Implementation details are unavailable.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset