SUOM1508 Suomen kielen historia, kirjatentti, V 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy suomen kielen muotoutumisen ja eriytymisen eri vaiheisiin vanhimmista kantakielistä lähtien nykyaikaan asti.

Sisältö

Pääpiirteittäinen perehtyminen uralilaisen kielikunnan yhteisiin ominaisuuksiin sekä niihin innovaatioihin ja taustatekijöihin, jotka ovat johtaneet suomen murteiden ja yleiskielen syntyyn.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjatentti opetustiedoissa ilmoitettavina tiedekuntatenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tapani Lehtinen: Kielen vuosituhannet. (305 s.)
Kaisa Häkkinen: Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa. (223 s.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset