Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1201 Tutkielmaseminaari, P 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professorit ja yliopistonlehtorit
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy kriittisesti arvioimaan ja hyödyntämään tieteellistä kirjallisuutta, pystyy tekemään itsenäistä tieteellistä tutkimusta ja esittelemään sitä ja sen tuloksia sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa.

Sisältö

Oman seminaariesitelmän (n. 20 sivua) laatiminen, oman gradututkimuksen suullinen esittely seminaaritilaisuudessa, muun esitelmän sisältöopponointi ja kieliopponointi, aktiivinen osallistuminen seminaarin kokoontumisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Esitelmä, suullinen esitys, sisältöopponointi, kieliopponointi, seminaarityöskentely.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Myös SUMA-opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset