Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HTDK0028 Uusi media ja vuorovaikutus 5 op
Vastuutaho
Hum.tdk:n suoritukset
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaisia uuden median tekstilajeja ja vuorovaikutuskäytänteitä. Hän tuntee uutta mediaa koskevan uusimman tutkimuksen tärkeimpiä kysymyksiä ja metodologisia lähestymistapoja ja osaa soveltaa niitä valitsemansa aineiston analyysiin.

Sisältö

Uuden median erilaisten verkkokeskustelujen ja eri palveluiden (verkkopalvelut, sosiaalisen median palvelut) tarjoamien sivustojen vuorovaikutuksen analyysi. Verkkokeskustelujen aineistot Analyysissä käytettyjen metodien arviointi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Luento-opetus (3 op), työpaja ja harjoitukset (2 op)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Laaksonen, Salla-Maaria, Janne Matikainen & Minttu Tikka. 2013. Tutkimusotteita verkosta. In Salla-Maaria Laaksonen, Janne Matikainen & Minttu Tikka (eds.), Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät, 9-35. Tampere: Vastapaino.

Turtiainen, Riikka & Sari Östman. 2013. Verkkotutkimuksen eettiset haasteet: Armi ja anoreksia. In Salla-Maaria Laaksonen, Janne Matikainen & Minttu Tikka (eds.), Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät, 49−67. Tampere: Vastapaino.

Thurlow, Crispin & Mroczek, Kristine, (Eds.) 2011. Digital Discourse. Language in the New Media, Oxford, New York: Oxford University Press.

Lisätietoja

Kurssin voi sijoittaa joko aineopintoihin tai syventäviin opintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Humanistinen tiedekunta
Hum.tdk:n suoritukset
Baltic Sea Region Studies
MDP in Baltic Sea Region Studies
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, hum.