Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKLT0027 Johdatus käännöstieteeseen 5 op
Vastuutaho
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset
Vastuuhenkilö
englannin kääntämisen lehtori tai yliopisto-opettaja NN, monikielisen käännösviestinnän professori ja/tai yliopisto-opettaja NN
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kääntämisen luonteen viestintänä, tuntee alan keskeiset toimenkuvat ja niiden tieto- ja taitovaatimukset sekä tietää kääntämisen tärkeimmät tutkimussuuntaukset ja teoriat.

Sisältö

Kääntäminen ja käännösalan asiantuntijuus; käännösalan asiantuntijan tehtävät ja vastuut sekä niissä tarvittavat tiedot ja taidot; kääntämiseltä edellytettävä ammattitaito ja laatu; käännöstoimeksiannon käsite ja vaiheet; tietolähteiden ja tausta-aineiston käyttö; kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen keskeisten suuntausten ja teorioiden esittely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 100 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Kurssi kestää 2 periodia: III-IV.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Suorituskielet suomi ja englanti. Osallistuminen luennoille, taustatehtävät ja -kirjallisuus sekä kirjallinen loppukertaus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Gradulinjojen esittelykurssit (Englannin kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset