Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043113 KTS31 Talouspolitiikan empiiriset sovellutukset 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Matti Viren
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tarjota käytännön valmiuksia soveltavaan ekonomistyöskentelyyn, ennustamiseen, vaikutuslaskelmiin ja politiikan vaikutusten arviointiin.

Sisältö

Kurssilla kerrataan soveltavan ekonometrian keskeisiä teemoja, mallien täsmentämistä, estimointia ja testaamista. Keskeisellä sijalla on ennustaminen sekä aikasarjamalleilla että erilaisilla talousteoriaan perustuvilla rakenteellisilla malleilla. Käsitellään myös ennusvirheanalyysia. Rinnan ennustamisen kanssa käsitellään politiikan vaikutusanalyysiä. Esimerkkeinä ovat veromuutoksiin liittyvät vaikutuslaskelmat. Kurssiin sisältyy teoreettisia laskuharjoituksia ja empiirisiä tehtäviä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Syyslukukaudella luentokurssi KTS31 "Talouspolitiiikan empiiriset sovellutukset" 36 t (Viren) ja harjoitukset 8 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bénassy-Quéré,  Coeuré,  Jacquet  & Pisani-Ferry: Economic Policy: Theory and Practice, 2010.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet