Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0037 Itsenäisesti tehtävä käännösprojekti suomi - espanja 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy itsenäisesti jonkin erikoisalan tekstin kääntämiseen.

Sisältö

Jonkin erikoisalan tekstikokonaisuuden kääntäminen espanjaksi. Opiskelija kääntää itsenäisesti n. 20 sivua tekstiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi

20 sivun pituinen harjoitustyö. Rivinväli 1,5. Lisäksi opiskelijan täytyy liittää työhönsä kommenttiosuus tärkeimmistä käännösratkaisuista sekä käännöstyössä käytetyt lähteet.
Aihevalinta: Opiskelija valitsee itseään kiinnostavan tai erikoistumisalaansa liittyvän tekstikokonaisuuden. Kyse voi olla myös toimeksiannosta, jonka opiskelija hankkii itselleen. Aihe- ja tekstivalinta täytyy hyväksyttää opintosuorituksen vastuuopettajalla, jolta saa myös ohjeet käännöstyön tekemiseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. - 5. vuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset