Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0041 Kaunokirjallisuuden kääntäminen espanja-suomi 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja, lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija kykenee arvioimaan ja ratkaisemaan kaunokirjallisuuden kääntämiseen liittyviä ongelmia.

Sisältö

Harjoitustyöt / Projektityö

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetusta ei järjestetä joka lukuvuosi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyöt, projektityö, tms.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vuosi

Lisätietoja

Opetuksen järjestämisestä ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset