Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄES0311 Auktorisoitu kääntäminen espanja-suomi 4 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kääntäminen
Vastuuhenkilö
lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kurssille pääsyn edellytyksenä on aineopintojen kokonaisuusmerkintä ja opintojakson Auktorisoidun kääntämisen perusteet suorittaminen vähintään arvosanalla 3.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii laatimaan auktorisoituja käännöksiä niin, että hän havaitsee ja ratkaisee onnistuneesti yleisten asiakirjojen kääntämisessä esille tulevat ongelmat sekä pystyy perustelemaan ratkaisunsa auktorisoidun kääntämisen periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

Käännösten laatiminen suomeksi ja käännösten käsittely seminaari-istunnoissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden kevät

Lisätietoja

Hyväksytty läpäiseminen tarkoittaa käännösten suorittamista kiitettävällä tasolla. Jos opiskelija ei täytä auktorisoidun kääntämisen vaatimuksia, mutta suorittaa kurssin muuten hyväksyttävästi, hänelle voidaan antaa opintopisteet kurssinimikkeellä Asiakirjojen kääntäminen L2-L1.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset