Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0624 S5.2. Maisteriseminaari 10 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Professorit ja lehtori
Edeltävät opinnot
Jonkin historia-aineen kandidaatintutkielma

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy rajaamaan tutkimusteemansa, laatimaan kysymyksenasettelun ja jäsennyksen. Hän osaa laatia tutkimussuunnitelman, johdannon ja hän pystyy kirjoittamaan kokonaisia käsittelylukuja. Hän osaa ottaa vastaan palautetta ja pystyy osallistumaan aktiivisesti ja rakentavasti tieteelliseen keskusteluun.

Sisältö

Maisteriseminaarissa ohjataan opiskelijoita pro gradu -tutkielman itsenäiseen tekemiseen sekä keskustellaan työpapereiden pohjalta tutkielman tematiikkaan, rajaukseen, dispositioon, kysymyksenasetteluun, lähteisiin, metodeihin sekä tieteelliseen päättelyyn ja tutkimustulosten esittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Seminaarissa keskustellaan pro gradu -tutkielman etenemiseen liittyvistä työpapereista (mm. ideapaperi, johdantoluonnos ja tekstikatkelma). Maisteriseminaari suoritetaan yhden lukuvuoden aikana kokoontuvassa ryhmässä.
Tavoitteena on tehdä gradu tänä aikana, mutta ohjattua, itsenäistä työskentelyä on mahdollista jatkaa osallistumalla graduiltapäiviin, joissa keskustellaan pro gradu -työn etenemisestä ja tekstikatkelmista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Samanaikaisesti maisteritutoriaalin kanssa, maisteriopintojen 1.tai 2. vuosi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies