Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0025 Espanjan sosiolingvistiikka ja kielisosiologia 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yleisen sosiolingvistiikan peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä espanjan kieleen sekä tunnistaa ja analysoida erilaisia variaatiotilanteita, joiden tarkastelu muodostaa erityisesti kvantitatiivisen sosiolingvistiikan keskeisimmän tutkimusalan. Lisäksi opiskelija ymmärtää sen roolin, mitä sosiaaliset rakenteet näyttelevät espanjankielisessä maailmassa yksilöiden ja yhteisöjen kielenkäytössä ja pystyy tunnistamaan tiettyjä toistuvia kielisosiologisia asetelmia (kuten diglossia-tilanteet) tutustuessaan johonkin kielelliseen yhteisöön.

Sisältö

Sosiolingvistiikan perusteet ja metodit; esimerkkejä espanjan kielessä esiintyvistä, sosiololingvistisin perustein tunnistettavissa olevista variaatiotilanteista. Amerikan alkuperäiskansat ja heidän kielensä; kreoliyhteisöt; kaksikielisyys, monikielisyys ja diglossia; koodinvaihto; kieliasenteet ja kielellinen lojaalisuus; kielten säilyttäminen, vaihto ja kuolema; kielten revitalisaatio; kielipolitiikka ja kielisuunnittelu; kielet koulujärjestelmässä ja mediassa; kieli ja sukupuoli; kielellinen kohteliaisuus.

Toteutustavat

Luentokurssi ja kirjallinen tentti TAI kirjatentti.
Luentokurssia ei järjestetä joka lukuvuosi.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • espanjaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • espanjaksi
Kirjallinen tentti
 • espanjaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. - 4. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava aineisto.

Lisätietoja

Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä sivut 25-483 JA 620-677 teoksesta Blas Arroyo, José Luis (2008): Sociolingüística del español, Madrid, Catédra.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset