Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0026 Pragmatiikka ja semantiikka 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
lehtori

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä pragmatiikka ja semantiikka ovat ja mitkä ovat niiden suhteet muihin kielitieteen alueisiin. Opiskelija osaa soveltaa tärkeimpiä pragmaattisia ja semanttisia teorioita kielellisen viestinnän analyysissä.

Sisältö

Perehtyminen keskeisiin semanttisiin teorioihin ja käsitteisiin (semantiikan lajit ja tärkeimmät tutkimusalueet). Pragmatiikan erityispiirteet, puheaktiteoria (Austin, Searle), teoria keskustelun periaatteista (Grice), relevanssiteoria (Sperber& Wilson), kohteliaisuusteoria (Leech, Brown&Levinson).

Toteutustavat

Luentokurssi tai kirjatentti.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • espanjaksi
Kirjallinen tentti
 • espanjaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • espanjaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Painotus: pragmatiikka 50 %, semantiikka 50%

Suositellut suoritusajankohdat

4. - 5. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava aineisto.

Lisätietoja

Mahdollisesta opetuksesta ilmoitetaan opetusohjelmassa.
Opintojakson voi myös suorittaa itsenäisesti tenttimällä kuulustelijan kanssa sovittavat osat teoksista:
- M. Victoria Escandell Vidal, 2006, Introducción a la pragmática.
- M. Teresa Espinal, Josep Macia, Josep Quer y Jaume Mateu, 2014, Semántica.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset