Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0030 Espanjan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Luentokurssin suoritettuaan opiskelija tuntee espanjan kielen oppimisen ja opettamisen perusasioita, erilaisia tutkimussuuntauksia, metodologioita ja tuloksia tietystä näkökulmasta sekä osaa soveltaa oppimaansa harjoitustehtävissä.

Sisältö

Tutustuminen espanjan kielen oppimisen ja opettamisen teorioihin, tutkimukseen ja menetelmiin.

Toteutustavat

Luento-opetus/Verkkotyöskentely + harjoitukset TAI kirjallinen tentti, kotitentti, harjoitustyö TAI essee. Luento-opetuksen järjestämisestä ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Opetuskieli

espanja, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
 • espanjaksi
Kirjallinen tentti
 • espanjaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • espanjaksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • espanjaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. - 5. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jaetaan tunnilla ja/tai sovitaan erikseen opiskelijan kanssa

Lisätietoja

Jakso on pakollinen kielen oppimisen ja opettamisen ja kieliasiantuntijan opintopolulla, vapaavalintainen tutkijan opintopolulla. Jakson voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä aihetta käsittelevää kirjallisuutta. Itsenäisestä suoritustavasta on sovittava vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset