Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0032 Työelämäharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
professori

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää oman alansa jonkin osa-alueen ammatillisia erityispiirteitä. Hän osaa soveltaa oppimaansa muuhun opiskeluun ja pohtii oppimaansa osana omaa ammatillista kehitystään.

Sisältö

Opetus-, tutkimus- tai toimitustyö, kielentarkastus tai muu kieliasiantuntijuutta vaativa työskentely. Harjoittelun voi suorittaa työelämässä, oppiaineiden tarjoamana harjoitteluna (esimerkiksi tutkimusprojektien tehtävissä tai täydennyskurssin opettajana) tai muulla erikseen sovittavalla tavalla. Harjoitteluun kuuluu aina raportointi joko esseenä tai blogissa erikseen annettavien ohjeiden mukaan.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely ja kirjallinen harjoitustyö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi

Työharjoitteluraportti espanjaksi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Sopimuksen mukaan työelämäharjoittelun voi suorittaa oman alan koulutusta vastaavissa ja ammatillista kehittymistä edistävissä tehtävissä. Työelämäharjoittelu voidaan suorittaa esimerkiksi yrityksessä, valtion tai kunnan palveluksessa, järjestöissä tai muussa paikassa (kotimaassa tai ulkomailla), jolla on selvä yhteys kieliasiantuntijuuteen ja oppiaineen antamaan koulukseen.
Työelämäharjoittelu suoritetaan opiskelijan itse hankkimassa työ- tai harjoittelupaikassa vähintään kuukauden ajan. Osa-aikaisesta opetustyöstä hyväksytään vähintään 4 kuukauden sijaisuus, jos opetusta on ollut vähintään 6 h/vko. 4 kuukauden opetustyö voi myös koostua lyhemmistä jaksoista.
Ohjeet raportointiin löytyvät oppiaineen intrasivulta.
Huom! Tutkijan opintopolkuun kuuluu vähintään 5 op:n laajuinen ohjattu harjoittelu jossain meneillään olevassa tutkimusprojektissa. Harjoittelupaikat voidaan jakaa esim. avoimella haulla tehtäväpankin kautta tai sopimalla projektin johtajan tai tutkijan kanssa. Erikoistapauksessa harjoittelun voi korvata jollain toisella pääaineen hyväksymällä tavalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset