Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPE0087 P4b Kenttätyömenetelmät 4 op
Vastuutaho
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu kulttuuriperinnön tutkimuksen kannalta keskeiset kenttätyön perusteet. Hän perehtyy kentän eri merkityksiin, kenttätyön traditioihin ja nykytutkimuksen suuntauksiin sekä erilaisiin kenttätyömenetelmiin. Hän osaa soveltaa kulttuuriperinnön tutkimusaiheeseen sopivaa menetelmää ja ymmärtää kenttätyöhön liittyvät tutkimuseettiset periaatteet.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kenttään, kenttätyöhön ja kulttuuriperinnön tutkimuksen menetelmiin luentojen, harjoitusten, ryhmätyötehtävien ja kirjallisuuden kautta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

-          Kuula, Arja: Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Vastapaino, Tampere 2006.

-          Stig Sørensen, Marie Louise & Carman, John (eds.): Heritage Studies. Methods and Approaches. Routledge, London 2009.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies