Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPE1044 A2a Eurooppalaisen menneisyyden representaatioita 5 op
Vastuutaho
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Historian lehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii käsittelemään historian esityksiä kulttuuriperintönä. Hän perehtyy eurooppalaisen historiakulttuurin ja historiankirjoituksen historiaan ja oppii tunnistamaan eurooppalaisen historian tutkimustraditioita.

Sisältö

Eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja historian esitysten vuorovaikutussuhdetta valottavia luentoja ja harjoituksia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Valinnainen kirjatentti (2 op) ja harjoitusseminaarin työskentelyyn osallistuminen sekä harjoitusseminaarissa esiteltävä harjoitustyö (3 op).

Korvaava kirjatentti:
- Klinge, Matti: Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys. Historiankirjoitus ja historiakulttuuri keisariaikana. SKS, Helsinki 2010. 359 s. (3 op)
ja yksi seuraavista:
- Burke, Peter: What is cultural history? Polity Press, Cambridge 2004. 152 s. (2 op)
- Dosse, François: New history in France: the triumph of the Annales. University of Illinois Press, Urbana 1994. 232 s. (2 op)
- Iggers, Georg G.: Historiography in the twentieth century: from scientific objectivity to the postmodern challenge. Wesleyan U. P., Hanover (N. H.). 1997. 182 s. (2 op)
- Jordanova, Ludmilla: History in practice. Arnold, London 2000. 224 s. (2 op)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies