Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPE1185 A3a Kulttuuriperinnön toimijat 5 op
Vastuutaho
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Kulttuuriperinnön yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kulttuuriperinnön kansainväliseen kenttään ja oppii ymmärtämään sen rakenteita ja tunnistamaan toimijoita. Hän oppii analysoimaan kulttuuriperinnön tuotantoa ja tuotannon ehtoja.

Sisältö

Kurssi etenee makrotason globaaleista sopimuksista kulttuuriperintöä mikrotasolla sääteleviin periaatteisiin ja paikallista kulttuuriperintöä koskeviin erityiskysymyksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Korvaava kirjallisuus tentitään yhtenä 5 op:n pakettina. Tentin ottaa vastaan ja arvostelee kulttuuriperinnön yliopistonlehtori.

Kirjapaketti 1:

-        Labadi, Sophia:UNESCO, Cultural Heritage and Outstanding Universal Value. Value-based Analyses of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions. AltaMira Press, Lanham 2015.

-        Hirvi-Ijäs, Maria & Kanerva, Anna (toim.): Kulttuuriperintöpolitiikan kansainvälinen ulottuvuus.Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, Helsinki 2015. http://www.cupore.fi/verkkojulkaisut_34.php

-        Kanerva, Anna & Mitchell, Ritva (toim.): Elävä aineeton kulttuuriperintö. Hankkeen loppuraportti. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, Helsinki 2015. http: //www.cupore.fi/verkkojulkaisut_28.php

Kirjapaketti 2:

-        Remmare, Per-Olof & Peronius, Elina (red.): Kulturarv och entreprenörskap. Dokumentation av konferens i Jönköping 10–11 maj 2007. Riksantikvarieämbetet, Stockholm 2007. www.raa.se/publicerat/9789172095120.pdf

-        Jonsson, Leif: Astrid Lindgrens världen i Vimmerby. En studie om kulturarv och samhällsutveckling. Nordic Academic Press, Lund 2010.

-        Lehtimäki, Marianne (ed.): Cultural Heritage and Tourism. Potential, impact, partnership and governance. Department of Cultural Heritage under Ministry of Culture, Lithuania 2008. http://mg.kpd.lt/users/www/uploaded/3%20Forum%20publ%20on%20cultural%20heritage%20and%20tourism.pdf.

Kirjapaketti 3:

-        Heikkilä, Suvi: ”Arvokas kulttuuri? Kulttuurisen vaikuttavuuden arviointi kulttuurin arvottajana.” – Eskelinen, Teppo & Heikkilä, Suvi (toim.), Talous ja arvo. SoPhi 119, Jyväskylä 2013. http://www.academia.edu/3165849/Artikkeli_Arvokas_kulttuuri_Kulttuurisen_vaikuttavuuden_arviointi_kulttuurin_arvottajana

-        Pyykkönen, Miikka & Simanainen, Niina & Sokka, Sakarias (eds.): What about Cultural Policy? — Interdisciplinary Perspectives on Culture and Politics. SoPhi 114, Jyväskylä 2009. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/41953

-        Saukkonen, Pasi: Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? – Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, Helsinki 2014. http://www.cupore.fi/verkkojulkaisut_23.php

-        Heikkilä, Suvi: ”Varat menevät Suomen Kulttuurirahastolle, minähän olen kulttuuri-ihminen! – Lahjoittaminen kulttuuriperintönä. – Tuomi-Nikula, Outi & Haanpää, Riina & Kivilaakso, Aura (toim.), Mitä on kulttuuriperintö? SKS, Helsinki 2013.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies