Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPE1177 A4a Muisti, maisema ja tulkinta 4 op
Vastuutaho
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kulttuuriperintöä ja muistia sekä muistitietoa koskeviin keskusteluihin, käsitteiden tutkimukselliseen taustaan sekä niiden tutkimuksen teoreettisiin ja metodisiin lähtökohtiin. Opiskelija oppii ymmärtämään muistitiedon merkityksen kulttuuriympäristön kokemisessa ja tulkinnassa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään muistitietotutkimuksiin, muistitiedon tuottamistapoihin, tulkintoihin ja merkityksiin luentojen ja kirjallisuuden kautta sekä paikannetaan ja tulkitaan muistitiedon kohteita harjoitustöiden kautta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

-          Benton, Tim (ed.): Understanding Heritage and Memory. Manchester University Press, Manchester & New York 2010.

-          Hodgkin, Katharine & Radstone, Susannah (eds.): Contested Past. The Politics of Memory. Routledge, London 2003.

-          Ryden, Kent C.: Mapping the invisible landscape: folklore, writing and the sense of place. University of Iowa Press, Iowa City 1993.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies