Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPE1178 A4b Kenttäkurssi 5 op
Vastuutaho
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kulttuuriperinnön tutkimuksen kenttätyömenetelmiin käytännön harjoittelun kautta. Hän oppii soveltamaan kenttätyövalmiuksia ja -taitoja vuorovaikutuksessa ulkopuolisen toimijan kanssa. Hän pohtii rooliaan kenttätutkijana ja siihen liittyvää eettistä vastuuta.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin kenttäympäristöihin luentojen, harjoitustehtävien, arkistoekskursioiden ja kenttäpäivien kautta. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ryhmätyönä kenttäprojektin valitussa kohteessa. Hän pohtii kenttätyöraportissa kentällä oloa ja kentän havainnointia sekä harjoittelee aineistojen dokumentointia ja arkistointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Kurssi sisältää kenttätyöjakson.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

-          Laaksonen, Pekka & Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.): Tutkijat kentällä. SKS, Helsinki 2003.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies