Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUME062130TM 4. Matkailumaantiede 6 op
Vastuutaho
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori
Vastuuhenkilö
Juulia Räikkönen, TuKKK/ Turku
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee matkailun keskeiset käsitteet ja hahmottaa matkailun lähtöalueista, kohdealueista ja matkailureiteistä koostuvana alueellisena vuorovaikutusjärjestelmänä. Lisäksi opiskelija ymmärtää kansainvälisen ja kotimaanmatkailun edellytyksiä, ilmenemismuotoja ja alueellisia vaikutuksia sekä tuntee matkailun suunnittelun ja kehittämisen perusajatukset.

Sisältö

-

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Luentokurssi 14 h (Räikkönen) koostuu luennoista ja itsenäisesti toteutettavista harjoitustöistä. ks. TuKKK/talousmaantiede. Kurssi videoidaan, jolloin sitä voidaan seurata myös Porissa. http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/Sivut/home.aspx

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Vuoristo, K-V. ja N. Vesterinen 2009. Lumen ja suven maa: Suomen matkailumaantiede.
  2. Williams, Stephen 2009. Tourism geography: a new synthesis.
  3. Artikkelikokoelma ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja

Kontaktiopetus pidetään Turun kauppakorkeakoulussa Turussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kulttuuri- ja elämysmatkailu (Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies