Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM063150 7. Matkailun tulevaisuus ja matkailututkimus 6 op
Vastuuhenkilö
Juulia Räikkönen, Tukkk/Turku
Edeltävät opinnot
Suositellaan TM6 Matkailumaantiede, TS5 Matkailun sosiologia (ent. TS10) ja/tai MAS7 Matkailu ja kulttuuripalvelujen markkinointi (ent. MAS6) suorittamista ennen kurssille osallistumista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää, minkälaisten tekijöiden arvellaan vaikuttavan matkailun tulevaisuuteen sekä ymmärtää miten tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä voidaan hyödyntää matkailututkimuksessa. Lisäksi opiskelija hahmottaa matkailuelinkeinon maantieteellisen, sosiologisen ja markkinointiin/johtamiseen liittyvän tutkimuksen kehityspolkuja, nykytrendejä ja tulevaisuuden teemoja.

Sisältö

Opintojaksolla pohditaan matkailun tulevaisuutta, johon vaikuttavat paitsi monet yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät muutokset, myös matkailijoiden muuttuvat tarpeet ja vaatimukset. Lisäksi tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen perusajatuksiin sekä matkailun maantieteelliseen, sosiologiseen sekä markkinointiin ja johtamiseen liittyvän tutkimukseen. Opintojaksoa suositellaan erityisesti opiskelijoille, jotka tekevät matkailuun liittyvää opinnäytetyötä.

Toteutustavat

12 h luennot ja 6 h harjoitukset (2 vt, Räikkönen ja vierailijat) koostuvat aloitusluennosta ja istunnoista, joissa keskustellaan aihepiiriin liittyvistä teemoista ennalta jaetun materiaalin pohjalta. ks. TuKKK/talousmaantiede http://www.tse.fi/FI/opiskelu/oppaat/Pages/default.aspx.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Ritchie, B.W., P. Burns, C. Palmer 2004. Tourism research methods integrating theory with practice.
  2. Yeoman, I. 2008. Tomorrow´s scenarios & trends.

Muu kuulustelu- ja oppimateriaali: Artikkelikokoelma ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kulttuuri- ja elämysmatkailu (Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies