Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EIHS1039 8. Kulttuurisuunnittelu 5–10 op
Vastuutaho
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Maunu Häyrynen

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kulttuurisuunnitteluun laajaan kulttuurikäsitykseen perustuvan, osallistavan ja poikkihallinnollisen kaupunkikehittämisen suuntauksena. Opiskelija kykenee arvioimaan kriittisesti alueellisen ja paikallisen kulttuurin muotoja ja määrittelytapoja ja tuntee laaja-alaisen ja vuorovaikutteisen kulttuurikartoituksen periaatteet. Opiskelija hankkii käytännön tuntumaa monenkeskiseen yhteiskehittämiseen perustuvasta hanketoiminnasta.

Sisältö

Tässä syventävien opintojen erikoistumisjaksossa tarkastellaan kulttuurilähtöisen kaupunkikehittämisen kansainvälisiä suuntauksia ja niiden suhdetta osallistavaan kaupunkisuunnitteluun. Alueellista ja paikallista kulttuuria lähestytään sekä institutionaalisesta (taide ja kulttuuriperintö) että elämäntapaan perustuvasta näkökulmasta. Erityistä huomiota kiinnitetään paikallisten kulttuuristen resurssien tunnistamiseen sekä niiden ja paikallisten yhteisöjen identiteettien ja paikan elinvoimaisuuden välisiin yhteyksiin. Kulttuurikehittämistä konkretisoidaan satakuntalaisten esimerkkitapausten avulla kulttuuripolitiikan, luovan talouden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kulttuurimatkailun näkökulmista yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Toteutustavat

Kurssin ajankohdasta ilmoitetaan erikseen.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kulttuuri- ja elämysmatkailu (Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies