Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OIKU5006 Kansainvälisen oikeuden merkitys globalisaation aikakaudella, Aineopinnot III 8 op
Vastuutaho
Oikeustieteen opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Outi Korhonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

(1)opiskelija hallitsee kansainvälisen oikeuden opit ja doktriinit laajahkosti
(2)opiskelija ymmärtää kansainvälisoikeudellisen välineistön soveltamisen mahdollisuuksia ja rajoitteita globalisaation aikakaudella
(3)opiskelija ymmärtää kansainvälisoikeudellisen asiantuntemuksen merkitystä globalisaatioilmiöiden hallinnassa
(4) opiskelija laatii kirjoitelman (5000 sanaa) ja esittelee siihen liittyviä kysymyksiä, haasteita ja kehityslinjoja aktiivisesti, mielenkiintoa herättävästi, havainnollisesti ja monipuolisesti ryhmän kokoontumisissa ja suullisissa esityksissä

Sisältö

Kansainvälisen oikeuden aineopintoihin III kuuluu kansainvälisen oikeuden doktriinien (oppien) sisältöön sekä globaaliyhteisön oikeudenmukaisuuskysymyksiin liittyviin policy-keskusteluihin perehtyminen ja näiden harjoittelu. Kurssilla syvennetään ja tarkennetaan opiskelijoiden kansainvälisoikeudellisen sääntelyn tuntemusta, käydään läpi esimerkiksi konflikteihin, ympäristöön ja luonnonvaroihin, kehitykseen, talouteen, kansainvälisten järjestöjen ja muiden toimijoiden sääntelyyn liittyviä policy-kysymyksiä ja viimeaikaisia globaalioikeudellisia trendejä.

Toteutustavat

(1) Seminaaritapaamiset (noin 30 tuntia): seminaariopetus, ryhmäohjaus ja esitelmät
(2) Luku- ja opintopiirit

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Vaadittavat suoritukset ja arviointiperusteet:
- kirjoitelma (5000 sanaa) (60%)
- luku- ja opintopiirit (20%)
- suullinen esitys (20%)
- läsnäolovaatimus väh. 75% kaikista tapaamisista

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukumateriaali yhteensä noin 800 sivua kirjallisuutta

 (1) Yksi seuraavista teoksista (tai sen osa):

- Bronwlie, Ian, Principles of Public International Law (5th ed. tai uudempi, 1998/1999, myös Crawfordin editoima)

- Malanczuk, Peter, Akehurst?s Modern Introduction to International Law (7th ed. tai uudempi, 1997/2000)

- Cassese, Antonio, International Law (2d ed. tai uudempi, 2005)

- tai saksan- tai ranskankielinen yleisteos

 

(2) Seuraavia teoksia kokonaissivumäärän puitteissa:

- Anghie, Anthony, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law (2007)

- Jackson, John, Sovereignty, the WTO, and the Changing Fundamentals of International Law (2009)

- Cottier, Jackson & Lastra (eds.), International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs (2012)

- Crawford & Koskenniemi (eds.), The Cambridge Companion to International Law (2012)

- Bowden, Charlesworth & Farral (eds.), The Role of International Law in Rebuilding Societies after Conflict (2009)

- Birnie, Boyle & Redgwell, International Law and the Environment (2009)

- Koivurova, Timo, Johdatus kansainväliseen ympäristöoikeuteen (2012)

- Orford, Anne, International Law and Its Others (2006)

- Trubek & Santos (eds.), The New Law and Economic Development, A Critical Appraisal (2006)

- Kennedy, David, The Dark Sides of Virtue, reassessing international humanitarianism (2004)

- Kennedy, David, Of War and Law (2006)

- Marks, Susan, The Riddle of All Constitutions, International Law, Democracy and the Critique of Ideology (2000)

- Marks & Clapham, The International Human Rights Lexicon (2005)

- Charlesworth & Chinkin, The Boundaries of International Law, A Feminist Analysis (2000)

Lisätietoja

Opintojaksolle otetaan enintään 4 sivuaineopiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School