Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG215010 LOGJ2 Tieteelliset menetelmät toimitusketjujen johtamisen tutkimuksessa 8 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Vastuuhenkilö
Aineen professorit

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan jatko-opiskelija a) tuntee pääpiirteissään toimitusketjujen johtamisen tutkimuksessa yleisimmin käytetyt tutkimusmenetelmät; b) pystyy kytkemään oman tutkimusaiheensa ja tarkastelutapansa alalla käytettyihin tutkimusmenetelmiin; c) sekä soveltamiaan näitä omassa työssään tutkimusmenetelminään.

Sisältö

Opiskelija perehtyy toimitusketjujen johtamisen vaihtoehtoisiin lähestymistapoihin ja tutkimusmenetelmiin sekä niiden välillä vallitseviin eroihin alan tutkimuksen tyypillisissä tutkimusasetelmissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu LG215011 LOGJ2 Tieteelliset menetelmät toimitusketjujen johtamisen tutkimuksessa, kirjallisuus, 5 op.
Artikkeli LG215012 LOGJ2 Tieteelliset menetelmät toimitusketjujen johtamisen tutkimuksessa, harjoitukset, 3 op (hyväksytty/hylätty) tai
Seminaarit LG215013 LOGJ2 Tieteelliset menetelmät toimitusketjujen johtamisen tutkimuksessa, vierailuluennot tai seminaarit, 3 op (hyväksytty/hylätty).
Opiskelija laatii artikkelin toimitusketjujen johtamisen tutkimuksessa käytetyistä tieteellisistä menetelmistä, joka julkaistaan ja esitetään alan kansainvälisen konferenssin yhteydessä. Opiskelija voi korvata harjoitukset osallistumalla korkeakoulussa tai muussa erikseen sovittavassa laitoksessa järjestettäviin erikoisseminaareihin tai vierailuluentoihin. Korvauksista on kuitenkin aina sovittava vastuuopettajan kanssa etukäteen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Arbnor, Ingeman; Bjerke, Björn, Methodology for Creating Business Knowledge. Thousand Oaks (CA), Sage Publications 1997.
2. Yin, Robert K., Case study research design and methods. 3rd ed., Thousand Oaks (CA), Sage Publications 2003.
3. Yhden tai kahden konferenssin proceedingit sopimuksen mukaan, n. 400–500 sivua.
4. Tieteellisiä artikkeleita sopimuksen mukaan n. 250 sivua.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet