Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OIKU5011 Valtiosääntöoikeus, Aineopinnot II 8 op
Vastuutaho
Oikeustieteen opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Veli-Pekka Viljanen

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

-

Toteutustavat

Huom. kuulustelujen ajankohdat kuten Aineopinnot I

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Jyränki: Valta ja vapaus (3. p., 2003)

2. Viljanen: Perusoikeuksien rajoitusedellytykset (2001)

3. Lavapuro: Uusi perustuslakikontrolli (2010)

4. Salminen: Yhä läheisempään liittoon? Tutkielmia valtiosäännön integraationormin sisällöstä ja vaikutuksista (2015)

Kuulustelijan kanssa voidaan sopia opiskelijan suuntautumisen mukaan muistakin vastaavista teoksista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Oikeustieteellinen tiedekunta
VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS (Oikeustieteen opinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School