Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KPSV0001 PSV2 Vaikuttaminen kokouksissa ja neuvotteluissa 3 op
Vastuuhenkilö
Riitta Koskimies
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Edellyttää PSV1-kurssin suorittamista

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija osaa toimia aktiivisena vaikuttajana neuvotteluissa ja palavereissa sekä osaa soveltaa kokoustekniikkaa osallistujana ja puheenjohtajana. Hän tunnistaa tehokkaan palaverin osatekijät sekä osaa arvioida ryhmän päätöksentekoa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kokouskäytänteisiin ja neuvottelujen käymiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 63 t 0 t

Pienryhmäopetus (1 ryhmä)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti 2. luentokerralla, kokouskäynti, neuvotteluanalyysi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3.-4. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. MIETTINEN, SAMI; TORKKI, JUHANA, Neuvotteluvalta. WSOY, Helsinki 2009 (oheislukemisto)

Lisätietoja

Opintojakso vastaa aiempaa jaksoa PYSV6011 PSV2 Kokous- ja neuvottelutaito.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.