Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KPSV6012 PSVe3 Yhteisöviestintä 4 op
Vastuuhenkilö
nn
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelijoille muodostuu kuva yritysten ja yhteisöjen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä samoin kuin yrityksen ja tiedotusvälineiden keskinäisestä yhteydenpidosta.

Sisältö

Kurssin aikana tutustutaan mm. kriisiviestintään, strategiseen viestintään ja ympäristöviestintään harjoitustehtävien avulla verkossa suoritettavien ryhmä- ja yksilöharjoitusten avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 0 t 108 t

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena.
Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2017-2018.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk periodi I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. Inforviestintä. Juholin, Elisa
(2009), 978-952-5123-88-3.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.