Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KPEN1012 PEN1A Business Communication 1 3 op
Vastuuhenkilö
Kirsti Honkasalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2

Osaamistavoitteet

By the end of the course students should be able to
- produce effective basic business correspondence
- participate in business related discussions using the appropriate language
- prepare and deliver an effective presentation for business purposes
- utilize with confidence an extended range of business vocabulary
- write a text using an academic style and structure
Level B2

Sisältö

The course focuses on improving and extending the active use of language in business contexts. The course includes reading material related to required business courses, writing practice and oral participation. The writing practice includes texts such as emails, enquiries and quotations, and the basics of essay writing. The oral practice consists of speaking in business situations, and giving a presentation. The topic areas include marketing, company organisation and company profiles.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Written exam. Course work and assignments. Active participation at 80% of the classes is required.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

1st year I-II (3 groups)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

To be announced at the beginning of the course

Lisätietoja

Please note that this course is available only in the autumn term and should be taken before Business Communication 2 in the spring term.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.