Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KPEN2008 PEN2B Business Texts 2 op
Vastuuhenkilö
Kirsti Honkasalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

By the end of the course students
- will have developed an increased understanding of their reading habits and awareness of the skills areas which need to be further improved
- will comprehend demanding texts related to their field of study.
- will be able to utilise reading strategies for effective reading and word-formation as a means of vocabulary acquisition
- will be able to write unified and logical summaries
- will be able to use an extended range of business vocabulary in their communication
Level B2-C1

Sisältö

The course focuses on studying a range of articles and texts from various business sources. Students prepare for the lessons by reading the articles in advance, discuss them in class, and study the structure, language and vocabulary by completing various exercises. The written work consists of writing summaries of the texts studied. Students also make use of the skills acquired during the course by writing a report on a chosen article.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Course assignments. Active participation at 80 % of the classes. Vocabulary test.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2nd or 3rd year, period I (1 group)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Provided during the course.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.