Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KPEN2004 PEN5 Financial English 3 op
Vastuuhenkilö
Kirsti Honkasalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Yhteisvalinnan opiskelijat: PEN1A ja PEN1B

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

By the end of the course students will be able to:
-utilise a wider range of language related to financial contexts
-make use of an extended vocabulary associated with accounting, banking, corporate finance, insurance and the stock market.
-comprehend advanced financial texts
-discuss and present various aspects of financial topics related to their main subject of study
Level B2-C1

Sisältö

The course includes oral and written practice, the focus being on enhancing the student's active use of vocabulary related to finance.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Written exam. Course work and assignments. Active participation at 80% of the classes is required.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3rd year II or III (group 1 II, group 2 III)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

To be provided during the course.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.