Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KPEN2012 PEN7 Business Writing Skills 3 op
Vastuuhenkilö
Kirsti Honkasalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

By the end of the course students
- will be able to produce clear, well-organised and well-flowing texts for professional business and academic purposes using appropriate language for the chosen style
- will be able to identify the typical features of Anglo-American style of academic writing and use them in their own writing

Sisältö

The course includes studying relevant theory and considerable writing practice of different types of business and academic texts. Students receive feedback on their written texts. Topics include written style, organization, coherence and flow, typical features of Anglo-American writing, advanced grammatical structures and typical grammatical errors.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Classroom mode 1 group periods I-II
Moodle-enabled online course 2 groups periods I-II, 1 group periods III-IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Course assignments. Active participation at 80% of the classes is required in the classroom mode. Commitment to active and responsible work in the online course is required.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3rd I-II or III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Handout material

Lisätietoja

Attendance in PEN7 online course requires passing a Pre-course exam or the completion of PEN10 (Advanced Grammar for Business Communication). Students accepted in the online group will receive information on the Pre-course exam via email.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.