Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KPEN2017 PEN11 Intercultural Communication for Cross-Cultural Team Building 3 op
Vastuuhenkilö
John Rogers
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

At the end of the course students
- will have developed their competence for discovering, interpreting and communicating hidden cultural meanings
- will have become aware of their taken-for-granted cultural assumptions and misinterpretation of others
- will understand the relationship between communication and leadership norms in multicultural teams
Level B2-C1

Sisältö

The course includes both theoretical knowledge and practical exercises for improving the participants' competence to participate in business team building. The students create teams, write reflective essays related to the exercises and reading required during the course, and they also write a final reflective essay about their learning experience at the end of the course.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Group 1 I-II, group 2 III-IV

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2nd-3rd year I-II or III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. GANNON, MARTIN J., Understanding Global Cultures: Metaphorical Journeys Through 29 Nations, Clusters of Nations, Continents and Diversity. Thousand Oaks, Diversity Sage Pub-lications 2009

2. HOLDEN, NIGEL, Cross-Cultural Management: A Knowledge Management Perspective. London, Pearson Education 2002

3. LEWIS, RICHARD D., When Cultures Collide: Leading Across Cultures. Nicholas Brealey Publishing 2006

4. SALMONS, JANET; WILSON, LYNN, Handbook of Research on Electronic Collaboration and Organizational Synergy. Hershey, New York, Information Science Reference 2009

Lisätietoja

Seven study places will be reserved for international exchange students.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.