Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KPEN2018 PEN12 Effective Managerial Communication 2 op
Vastuuhenkilö
John Rogers
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

By the end of the course students are expected to be able to:
-appreciate the diverse needs of managerial communication
-produce appropriate language in a range of managerial context
-prepare and produce effective presentations and provide excellent visual material
-respond to questions and contribute to decision making discussion
-show improved knowledge and ability in interpersonal communication
Level B2-C1

Sisältö

The students will be provided with the skills needed to produce effective managerial communication such as interviews, speeches, introducing and thanking speakers, listening and contributing to group decision making, working in teams, coaching employees, running meetings, listening and contributing to group decision-making. The course also focuses on aspects of presentations, formulating a strategy for a specific audience, developing an appropriate structure and presentation style, supplementing the presentation with informed responses to questions, and preparing the visual aids and other materials for business presentations. The aim of the course is to improve oral communication skills.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Group 1 I-II, group 2 III-IV

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Course work and assignments. Active participation at 80 % of the classes is required.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2nd or 3rd year I-II or III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

To be provided during the course.

Lisätietoja

This course is equivalent to the previous course PEN6 Presentation Skills.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.