Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KPES1001 PES1a Espanjan jatkokurssi 3 op
Vastuuhenkilö
Olli-Pekka Lindgren
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
PES0a ja PES0b tai muualla suoritetut alkeisopinnot.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on laaja yleiskielen sanavarasto ja hän hallitsee kielen keskeiset rakenteet sekä ymmärtää selkeästi puhuttua yleiskieltä ja pystyy itse osallistumaan yleisiä aiheita käsitteleviin keskustelutilanteisiin. Taso A2.

Sisältö

Opintojaksolla opitaan lisää yleiskielen sanastoa ja rakenteita ja tehdään kuullunymmärtämisharjoituksia. Kurssilla harjoitellaan myös puhumista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 33 t 0 t

4 viikkotuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Vapaaehtoinen välikoe kurssin puolivälissä. Tunneilla 80 %:n läsnäolo; ylimääräisiä poissaoloja ei voi korvata tekemällä lisätehtäviä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk. periodit I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seuraavat teokset myöhemmin ilmoitettavin osin:

1. Buenas Migas 2 oppikirja, 1. painos, Otava. Kurki, Katriina: Lindgren Olli-Pekka et al.  (2015)  9789511282716

2. Colegas, Sanoma Pro. Amate, Iñaki; Puranen, Pasi (2010), 9789512649945

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.